Achtergrond

De Stichting Algemeen Studiefonds is op 29 april 1918 opgericht door vermogende Rotterdamse kooplieden om het veelbelovende studenten in het bezit van de Nederlandse nationaliteit met een renteloze lening mogelijk te maken hun studie aan een Nederlandse universiteit of hogeschool voort te zetten. Het beschikbaar gestelde kapitaal was bescheiden en moest op peil worden gehouden. Daarom is destijds gekozen voor een “revolving fund”; renteloze leningen moeten na afronding of tussentijdse beëindiging van de studie of het project worden terugbetaald. In de loop der jaren is die doelstelling verruimd.