Criteria

Een renteloze lening of gift kan worden toegekend als je:

  • in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit
  • een studie HBO of WO volgt of (opnieuw) wilt gaan volgen
  • het doel hebt om na het afronden van je studie met je HBO- of WO-diploma te gaan werken of je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren
  • persoonlijke tegenslagen of belemmeringen hebt ondervonden, buiten jouw schuld, waardoor je studieloopbaan is vertraagd
  • alle mogelijkheden van de DUO reeds hebt gebruikt.                                                         

Je kunt een aanvraag doen, ongeacht je  leeftijd.

Let op: een lening of gift wordt niet eerder dan na overlegging van een geldig HBO- of WO-inschrijvingsbewijs toegekend en betaalbaar gesteld.