Een aanvraag doen

Je kunt een aanvraag doen voor een lening of gift door een formulier in te vullen. Dit formulier kun je opvragen door een email te sturen aan het fonds.

Alvast wat informatie: het formulier moet volledig worden ingevuld. En er horen de volgende bijlagen bij:

  • een brief van de studentendecaan van de desbetreffende onderwijsinstelling. In deze brief moet een gericht positief advies of verwijzing naar het algemeen studiefonds staan.
  • een motivatiebrief waarin je toelicht wat je verzoek is en waarom je dit aanvraagt
  • een goed leesbare kopie van een geldig Nederlands paspoort of identiteitsbewijs. In dat paspoort moet zijn vermeld dat de houder de Nederlandse nationaliteit bezit; een Nederlands vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort is dus niet voldoende. 

Met indiening van het aanvraagformulier geeft de aanvrager te kennen zich aan de werkwijze van de Stichting te conformeren. Informatie daarover staat in het aanvraagformulier.

Van elke verhuizing dient steeds onmiddellijk schriftelijk mededeling te worden gedaan aan de penningmeester zolang de lening, vermeerderd met eventuele kosten, niet volledig is terugbetaald. Bij gebreke wordt het terug te betalen bedrag verhoogd met de kosten van onderzoek en eventuele incasso, met een minimum van 10% van het geleende bedrag.