Terugbetaling

Onmiddellijk na afronding of tussentijdse beëindiging van de studie of het project dient daarvan schriftelijk mededeling te worden gedaan aan de penningmeester onder aanbieding van een voorstel tot  aflossing. Aflossing geschiedt in het algemeen binnen 36 maanden na afronding of tussentijdse beëindiging van de studie of het project in bedragen van minimaal € 50,00 per maand op basis van een incassomachtiging.